, 6. desember 2019

Hvordan ble julenissen til?

I dag, 6. desember, har Julenissen navnedag. Dette er en litt komplisert, men også svært interessant, historie om en av verdens mest kjente figurer.

Mange tenker på at Julenissen er «designet» av Coca-Cola. Slik er det ikke, han har utviklet seg sakte fra ikonbilde til reklamebilde. Og skjegg og rød drakt har faktisk lenge vært en del av pakken. Og «pakken» begynner i Tyrkia. Og vi skal innom Belgia, USA og så Finland. Dette blir litt av en reise.

 

St. Nikolas – en trivelig helgen

Historien om Julenissen begynner med Nikolas fra Myra. Her avbildet med hvitt skjegg og rød bispekappe.
St. Nikolas fra et maleri fra 1200-tallet i en kirke i Egypt. Hvitt skjegg og mørkerød messehagel (bispekappe) er allerede på plass.

Historien om Julenissen starter i 270 e.Kr. Da ble Nikolas født i Patara, en gresk by omtrent så sørvest man kommer i dagens Tyrkia. Etter kort tid følte han kallet til kirken, og onkelen, som selv var biskop, ordinerte ham til prest. Da foreldrene til Nikolas døde, skal han ha gitt mye rikdom til de fattige. Spesielt ble en hendelse viktig. En mann hadde spilt bort pengene sine, og hadde dermed ingen medgift til døtrene. Dette betydde at de sannsynligvis ikke ville bli gift. Mest sannsynlig ville de måtte jobbe som prostituerte. Da Nikolas hørte dette, kastet han en pose med gull inn vinduet til huset de bodde i de neste tre nettene i skjul.

I det minste er dette historien til kirken. For det er lite om livet til Nikolas som er tatt vare på. Vi vet med sikkerhet at han ble biskop, og at han også reddet tre uskyldige fra å bli henrettet. I det hele tatt var han en riktig så trivelig helgen. Hans gavmildhet og godhet gjorde ham berømt. Dessuten var han en av få som faktisk ikke døde grusomt, men sovnet stille inn 6. desember år 343. Han ble fort en populær skikkelse, og selv om han offisielt ble helgen på 1100-tallet, fikk han kirker oppkalt etter seg på 500-tallet.

Avbildninger av ham varierer stort, men det er ikke sjelden at han ble avbildet med rød drakt. Dette var ikke uvanlig for biskoper.

 

Julenissen blir til – i Belgia

St. Nikolai, og etter hvert St. Nikolaus, ble populær i hele Europa. Han var barnas helgen, og i tillegg kjent altså som gavmild. Han slo spesielt godt an i Nederlandene. Fra middelalderen av ble han feiret på dødsdagen den 6. desember i både Nederland og Belgia. Dette ble en stadig mer populær skikk, og inkluderte offentlige fester. St. Nikolaus ble til Sinterklaas, og han dukket alltid opp med rød messehagel, rød bispelue og stort, hvitt skjegg. Nå begynte han å likne faretruende på julenissen slik vi kjenner ham. Samtidig var han ikke knyttet til snø, og han red en hvit hest i stedet for reinsdyr.

Men så kom reformasjonen, og helgener var håpløst ute i Nederland. Fest til ære for helgener var helt ute i det kalvinistiske og pietistiske Nederland. I stedet skulle Jesus feires. Likevel ga de aldri helt slipp. I Belgia, derimot, fortsatte det som aldri før. Faktisk hadde Belgia en egen by allerede fra 1300-tallet oppkalt etter ham, Sint-Niklaas, i Øst-Flandern.

 

Amerikansk juledikt – og brus

Sinterklaas kom via nederlandske og belgiske nybyggere til USA. Amerikanerne var da, som nå, en blanding av folk fra en rekke land, og Sinterklaas var vanskelig å si. Sinter ble til Santa, og Klaas til Claus. Det var imidlertid i 1823 at det meste kom på plass. Clement Clarke Moore skrev diktet «A Visit form Saint Nicholas», og her er julenissen beskrevet som rund, rødkledd, med hvitt skjegg, og ridende på en slede dratt av ti reinsdyr. Merkelig nok er han faktisk en alv i denne historien.  Nå var nissen helt selvstendig fra helgenen fra Vest-Tyrkia.

Julenissen a la Coca-Cola
Julenissen har en lang tradisjon sammen med Coca-Cola. Fiji har preget flere mynter med både nissen og leskedrikken som tema. Klikk på bildet for å lese mer om mynten.

Julenissen ble stadig mer populær på begge sider av Atlanterhavet etter dette diktet og flere bilder av ham. Julenissen passet godt for å gi både barn og voksne håp i en verden med brutale kriger. Den amerikanske borgerkrigen, boerkrigen og første verdenskrig viste en stygg verden, og man trengte en god person. På 1920-tallet begynte Coca-Cola med reklame med nissen – eller i det minste noen som spilte nissen. I 1930 ble julenissen for første gang avbildet av Coca-Cola som en ekte figur. Fra da av var leskedrikken uløselig knyttet til nissen, og nissen uløselig knyttet til dette utseendet.

Som et artig paradoks ble også julenissen del av den kalde krigen. For Øst-Europa hadde feiret en figur fra slavisk mytologi, Bestefar Frost (Ded Moroz). Han ble framstilt som en blå julenisse. For Sovjetunionen, som først forbød ham, ble han et kommunistisk alternativ til julenissen.

 

Er julenissen fra Finland?

Ekte nordmenn skal selvfølgelig svare «Nei, han er fra Drøbak». Der er vi imidlertid sørgelig alene. Men hvordan startet dette med kulde? Reinsdyr er i seg selv en naturlig sammenheng med kalde områder. Likevel var det den tyskamerikanske karikaturtegneren Thomas Nast som tegnet bilder av julenissen med bolig i kalde strøk.

Julenissen kommer kanskje fra Rovaniemi?
Denne mynten er preget med gull fra Lapland i Finland, altså rett fra julenissen bakgård.

Men hvordan kom Rovaniemi inn i det hele? Det begynte i 1929, da en finsk radiovert sa at julenissen bodde i et fjellområde i Lappland kalt Korvatunturi. Dette er egentlig to fjell som lokalbefolkningen synes ser ut som ører. Der lyttet han til barn for å finne ut om de hadde vært snille eller slemme. Myten om Lappland var sådd.

Rovaniemi ble bombet i stykker under andre verdenskrig, og da byen ble bygget opp, skulle gatene se ut som reinsdyrhorn. Da tidligere førstedame Eleanor Roosevelt skulle besøke byen sa hun at «hun skulle besøke nissen». I all hast ble det satt opp en liten julenissehytte. Denne hytten utviklet seg til en julenisselandsby. God PR gjorde at først Finland, så stadig flere, forbandt julenissen med den finske byen.

Som en ny kuriositet er Finlands nasjonaldag 6. desember, som er helgendatoen til St. Nikolai – om enn dette er tilfeldig.