, 28. september 2018

Hva kan du om første verdenskrig?

Første verdenskrig quiz illustrasjon fra julaften under første verdenskrig der tretten menn med hjelm og uniform nyter et spartansk julemåltid
Disse mennene feirer jul på sin måte, men hva skjedde mange steder julaften 1914?

Ta vår første verdenskrig quiz og finn ut hva du kan om krigen som forandret Europa!

I Norge er andre verdenskrig godt kjent, mens den første er mindre kjent. Derfor har vi laget vår egen første verdenskrig quiz. Spørsmålene ligger på både tiden rett før, tiden rett etter og selve krigen.

Her kan du lese mer om første verdenskrig!

Selve første verdenskrig var av stor betydning. Den stoppet krigslysten drastisk i mye av Vest-Europa, et kontinent som var svært godt vant til krig. Den fredelige perioden etter andre verdenskrig skyldes i like stor grad den første som den andre verdenskrig. Kvinners rettigheter ble bedret mange steder som en direkte følge av krigen. Mange land som ikke eksisterte før eller som ikke hadde eksistert på lenge, ble til.

Likevel er det ikke slik at første verdenskrig huskes for stort. For mange er det skyttergraver og gjørme. Slik vi ser det, var første verdenskrig ikke «krigen som skulle ende alle kriger», som de sa da. Det var krigen for et bedre samfunn, krigen mot blodtørstighet og et gammeldags samfunnssyn. Krigen krevde ni millioner menneskeliv i fronten og opptil syv millioner sivile i tillegg. Da fortjener den ikke å bli glemt. Så hvordan gjør du det på vår første verdenskrig quiz? Vet du hvem, hva, hvor og hvorfor?

 

Prøv vår første verdenskrig quiz her

[wp_quiz id=»3141″]