, 30. april 2018

Hva er kunstmedaljer?

Denne medaljen minner om både en kunstmedalje og en «vanlig medalje». Den flate formen leder tankene til «vanlige medaljer», men det høye relieffet og ampullen med tungtvann gjør at den er en kunstmedalje.

Vet du forskjellen mellom kunstmedaljer og «vanlige» medaljer? Det pussige er egentlig at det er omvendt – den «vanlige» er nykommeren.

I vår sak om medaljenes historie gikk vi gjennom hvordan de utviklet seg fra antikken via Pisanello i renessansen og så til vår tid. Fram til omtrent sekstitallet var medaljer kunst, så begrepet «kunstmedalje» var litt meningsløst. Så begynte stadig flere medaljer å skifte utseende.

 

Kennedy-drapet utløste nyvinning

Gunnar Sønsteby-medalje. Eksempel på en "vanlig medalje" uten høyt relief.
Minnemedaljen til Gunnar Sønsteby er eksempel på de moderne medaljene som kom etter at medaljer ble laget som mynter.

Mens de små medaljene, som 17. mai-medaljene, ble solgt i store opplag, var bordmedaljer ikke beregnet kommersielt. Medaljene var vanskelig å lage i stort opplag, og det kostet mye å få kunstneren til å lage dem.

Dette forandret seg i 1964, og det var to grunner til det. For det første ble det gitt ut en minnemynt i sølv av den nylig myrdede president John F. Kennedy. For det andre bestemte det amerikanske finansdepartementet seg for å slutte å akseptere såkalte sølvsertifikater. Folk sto i kø i mange kvartaler foran postkontorer for å få sølvmynter enten av den myrdede presidenten eller i stedet for sine tilgodelapper.

Det var da Joseph M. Segel fikk en idé. Han ville lage minnemedaljer i stort antall, i høy kvalitet og mye billigere. Løsningen ble å lage medaljer nøyaktig slik man lagde mynter. Sammen med den da nær pensjonerte gravøren ved det amerikanske myntverket Gilroy Roberts, dannet han et privat myntverk. Disse minnemedaljene ble laget til store hendelser. Dette gjaldt for eksempel da første mann gikk på månen og dødsfallene til Martin Luther King jr og Robert Kennedy. Forskjellen mellom de nye medaljene og mynter er nå bare at medaljer ikke har pålydende verdi.

 

Kunstmedaljer som eget felt

Enkelt fortalt er kunstmedaljer medaljer som ble laget etter den gamle teknikken. De er ikke beregnet på et massemarked. For at de skal være medaljer, må de ha en tydelig advers og revers.

Utover det er det stor variasjon med tanke på hvordan kunstmedaljer kan se ut. Enkelte likner til forveksling på de nye medaljene, mens andre ser ut som abstrakte kunstverk. Særlig har unge, portugisiske kunstnere gått langt i å utfordre definisjonen av medaljer de siste årene.

Kunstmedaljene befinner seg i overgangen mellom numismatikk og kunst. Samlere på kunstmedaljer kan derfor komme fra begge leire. Enkelte kan ha vært interessert i historiske medaljer, mens andre har en kunstnerisk tilnærming. Det finnes et verdensomspennende nettverk for kunstmedaljer, FIDEM.

 

Hvordan gjenkjenne kunstmedaljer?

Den 12. mann Jan Baalsrud Samlerhuset
Baalsrudmedaljen har en konkav form, mangler flat kant, har høy profil, større diameter enn mynter og et tydelig platinabelegg.

Så hvordan skiller man en kunstmedalje fra de andre medaljene? Den viktigste forskjellen ligger naturlig i produksjonen, der altså vanlige medaljer lages akkurat som mynter. Det er også visse kjennetegn ved en kunstmedalje:

  • Ikke krav til flat kant. Mynter og moderne medaljer har gjerne en flat kant der omskriften står. Kunstmedaljer pleier som oftest å gå rett ned.
  • Som følge av punktet over er ofte kunstmedaljer konkave, det vil si at de synker markant nedover.
  • Høyere profil. Både nedadgående kant og konkavt utseende gjøres for å gi medaljen et høyt relieff. Slik har kunstmedaljer som oftest en langt mer tydelig tredimensjonal effekt enn moderne medaljer.
  • Større diameter. Minnemedaljer laget etter myntmetoden kan være like små som mynter. Kunstmedaljer er gjerne langt større. De er vanligvis minst 5 cm i diameter.
  • For kunstmedaljer er motivet som oftest viktigere enn metallet. For å bevare motivet, blir det lagt et belegg med patina på det. Dette belegget kommer ikke på medaljer som er laget av gull – om enn sølv kan oksideres. Samtidig betyr det at kunstmedaljer da som oftest kan tas på uten at det reduserer kvaliteten.

 

Spesialiserte myntverk som gjør dette

Nyvinningen innen produksjon av metaller gjorde at stadig flere myntverk har valgt bort muligheten til å lage kunstmedaljer. For eksempel har Det Norske Myntverket nedprioritert å lage kunstmedaljer. Dette var en avgjørelse som ble tatt lenge før myntverket ble privatisert, og i tråd med det som skjedde mange andre steder.

Det betyr ikke at kunstmedaljer er begrenset til et lite miljø. Flere serier med medaljer er laget som kunstmedaljer i moderne tid. Disse blir imidlertid laget av spesialiserte myntverk, eller medaljeverk, som fokuserer på dette. Det er bare en håndfull

Dersom det kan virke merkelig for deg at så mange ressurser brukes på medaljer, er det verd å huske at medalje i sin tid ble regnet som ren kunst. Medaljer kunne sammenliknes med malerier, skulpturer og gobeliner. Slik ivaretar produsenter av kunstmedaljer en over fem hundre år lang tradisjon.