, 11. januar 2022

Hva er et hengslet frimerke?

Samlerhuset frimerker

Hva betyr «hengslet frimerke»? For ikke-fileatelister, kan dette virke pussig. Forklaringen er imidlertid enklere enn man skulle tro.

Før vi forklarer, må vi understreke at betegnelsen «hengslet» er halvveis offisiell. Den dukker bare såvidt opp i Norgeskatalogen til Oslo Fileatelistklubb. Likevel er den svært ofte i bruk.

 

Hengslet frimerke var en nødløsning

Samlerhuset hengslet frimerke
Her ser man tydelig at frimerket er hengslet.

Et hengslet frimerke er rett og slett et frimerke som fikk et såkalt «hengsel» for å feste det til frimerkebøker. I dag bruker man lommer eller hele rader til å plassere frimerkene i bøkene. Tidligere var det ikke så enkelt. Man hadde da simpelthen bare hefter med blanke ark. For å feste frimerkene til heftene, brukte man da et hengsel, det vil si en klebrig gummi man smurte på frimerket. Folk som brøt opp samlingen, måtte da fjerne frimerkene. Uavhengig av hvor bra man gjør dette, er et frimerke som har hatt slike hengsler per definisjon hengslet, selv om forsiden er postfrisk.

 

Når bruker man «hengslet frimerke»?

Frimerker deles inn på mange måter. Innen prissetting finnes det fire hovedgrupper for enkeltfrimerker. Den «beste» er postfrisk. Det betyr at det ikke er noen tegn til bruk eller slitasje. Et postfriskt frimerke med hengsler er automatisk hengslet, selv om det ikke er noen tegn til hengslene. Dersom et frimerke er stemplet, har det «stemplet» som prissetting. Dette gjelder uavhengig av om det har hengsler eller andre kjennetegn. Den siste hovedgruppen er på brev.

 

Hvorfor er «hengslet frimerke» et uoffisielt begrep?

Forskjellen mellom postfrisk og nivået under er altså baksiden. Dette betyr at både postfriske og hengslede frimerker er ubrukte. Det er derfor vanligere i offisielle sammenhenger å bruke «ustemplet» for de som ikke er postfriske. De fleste ustemplede frimerker i Norge er hengslede, men det kan også eksistere andre typer.

 

Hvordan kjenner man igjen et hengslet frimerke?

Dette varierer stort. I noen tilfeller er det en enkel oppgave. Dersom man ser at deler av baksiden har noe som minner om lim, kan man regne med at det er hengslet. Samtidig kan noen ha vært svært flinke til å fjerne hengslene. I tilfeller der det er stor prisforskjell mellom merkene, er det vanlig at frimerkene kommer med attest fra en ekspert. Det kan være lurt å be om attest for å være sikker.

 

Hvor lenge hadde man hengsling?

Dette er litt vrient å svare på, men man pleier å bruke andre verdenskrig som vannskille. Enkelte kataloger opererer også tidligere enn dette. Dette handler vel så mye om at prisen på frimerker fra disse periodene er så lav at det neppe er verd forskjellen.

 

Hvor viktig er det?

Vi anbefaler aldri noen å samle for investeringens eller avkastningens skyld. Man bør samle frimerker av interesse og begeistring. Når det er sagt, er det nettopp pris som oftest oppgis som grunn. Et hengslet frimerke på frimerker fra 1800-tallet kan være langt mer kostbart enn et stemplet frimerke.

Til gjengjeld har de sjelden en salgssum like høy som postfriske frimerker. Det har skjedd at hengslede frimerker ble solgt som postfriske. Det er derfor godt å sikre seg at man får det man kjøper.