, 6. oktober 2017

Harald Hårfagre og slaget ved Hafrsfjord skal frem i lyset

Endelig har vi fått formalisert vårt samarbeid med Foreningen Funn i Hafrsfjord! Nå skal vi hjelpe til med å grave frem slagstedet mellom Harald Hårfagre og hans motstandere som beseglet Norges skjebne.

Dykker ned i fortiden

Harald Hårfagre slaget i hafrsfjord
Slaget ved Hafrsfjord malt av Ole Peter Hansen Balling. Balling var norsk, og bildet er derfor befriende fritt for hjelmer med horn. (Kilde: Wikipedia Norge)

Da Samlerhuset Norge fikk vite om Foreningen Funn i Hafrsfjord, holdt styreleder Ole Bjørn Fausa på å falle av stolen. Det er jo ikke hver dag man får muligheten til å være med på å oppdage Norges fødsel – og om Harald Hårfagre var faren.

Tanken bak prosjektet til Foreningen Funn i Hafrsfjord er at fjernstyrte undervannsbåter skal undersøke fjordbunnen i Hafrsfjord. Ved bruk av ekkolodd skal disse kjøretøyene lete etter beinrester, våpen, redskap og alt annet som kan være relevant for å få vite mer om dette viktige slaget. Funn i Hafrsfjord består av historieinteresserte undervannsingeniører med ingeniør i Subsea 7 Sigbjørn Daasvatn i spissen. De samarbeider med blant andre professor i historie ved Universitetet i Stavanger Torgrim Titlestad og direktør ved Sola Museum Målfrid Snørteland. Og nå også med oss.

Det kjente, ukjente slaget

Slaget i Hafrsfjord er et av de mest kjente slagene i norsk historie. Likevel er mye usikkert. Årstallet 872 ble omtrentlig plassert av Rudolf Keyser ved å gå tilbake fra slaget ved Svolder, men om slaget faktisk fant sted da eller senere er uklart. Faktisk er det ukjent hvem som var selv motstanderne til Harald Hårfagre.

Den tidligste kilden vi har til slaget er fra Torbjørn Hornkløve, som var Harald Hårfagres egne skald. I Hornkløves kvad er hovedmotstanderne Kjotve den rike og Haklang. Problemet med dissen avnene er at begge er kallenavn. Navnet Kjotve betyr «Tjukken» og Haklang «Lang i haka». Det er også mulig at Haklang kom fra Danmark, ettersom navnet ble brukt der. Det hører med til historien at Harald ble kalt Luva, altså «Bustehue» i sin samtid.

Danskene hadde kontroll over Viken, altså kystområdet fra omtrent dagens Göteborg til omtrent Lindesnes, så de hadde stor grunn til å begrense Harald Hårfagres videre ekspansjon. Og sånn apropos det; det er også usikkerhet om hvem som angrep først. Ifølge Hornkløves kvad var det Tjukken og Lang i haka som angrep Bustehue, mens i Snorre Sturlasons versjon var det Harald Hårfagre som angrep Kjøtve og Tore Haklang – det var Snorre som la til fornavnet.

Kort sagt er det mange hull i historen om Harald Hårfagre og slaget i Hafrsfjord, og vi ser frem til å hjelpe til med å fylle dem.