, 18. november 2019

Dollarmynt kan gå for store penger

dollarmynten som selges for en liten formue denne uken
En dollar lik denne, fra 16 år senere, er til salgs i USA. Det forventes at den går for over 4 millioner kroner.

En svært sjelden dollarmynt av typen halvdollar 1838 går under hammeren denne uken. Man ser for seg at den kan gå for over 4 millioner kroner.

Halvdollarmynter har en spesiell historie. Mens dollarmynter ikke var i sirkulasjon mellom 1804 og 1836, var halvdollarene alltid det. Dette er den største dominasjonen av en dollarmynt som er uavbrutt. Likevel finnes det svært sjeldne utgaver, som denne som skal under hammeren. Både mynten og pregestedet er spesielt.

 

Dollarmynt av det sjeldne slaget

En halvdollar var ikke i seg selv særlig sjelden, men enkelte utgaver ble det. Og i perioden på slutten av 1830-tallet var det lite produksjon av mynter som sådan. I 1836 ble først heldollarmynter, altså mynter med verdi av 1 dollar, reintrodusert. Det var noe sølvmangel i USA, og derfor ble det preget får dollarmynter og enda færre halvdollarmynter. 1838 var et spesielt sjeldent år. Det var for øvrig først i 1838 at myntene ble hetende nettopp halvdollarmynter. Før det var valøren 50 cent.

I tillegg til årstallet, er også pregestedet spesielt. Mynten har en O, som betyr at den ble preget i New Orleans. New Orleans fikk et myntverk først i 1835, og slik var denne mynten som nå er til salgs en av de første myntene som ble preget der. Dette gjør mynten dobbelt sjelden. Faktisk finnes bare 20 kjente eksemplarer av mynten.

 

Lue til begjær

Halvdollaren skiftet stil i 1807. Før det hadde den motivet «Draped bust» eller «drapert byste». Motivet var en kvinne med byste og flagrende hår. Den nye designen liknet, bortsett fra at hun så til venstre, ikke til høyre, og at hun hadde en lue.

Denne hatten, som du kan se på bildet over, er en såkalt frihetslue. Originalt het de frygiske luer, og ble gitt til frigitte slaver i Romerriket. Under den franske revolusjonen ble de symbol på frihet, ikke bare for mennesker, men for nasjonen. Der Jeanne d’Arc var konservatives symbol på Frankrike, var det «Marianne» som var republikanernes. Hun hadde en rød lue og kjempet for frihet og moderne rettigheter.

I USA ble frihetsluen også raskt et symbol på frihet. Den debuterte på dollarmynten i 1836, 29 år etter halvdollarmynten. Denne mynten, også kjent som Gobrecht-dollaren, fikk faktisk kritikk på grunn av nettopp luen. Flere mer konservative amerikanere mente at symbolet på en frigitt slave impliserte at USA hadde vært slaver før.

Ironisk nok var nesten alle disse slaveeiere.