, 25. november 2021

Derfor kan du være stolt av det norske flagget

Det norske flagget har en sterk symbolverdi. Der flagg ofte har en vanskelig situasjon, er Norges flagg samlende og med positive verdier.

Flagg har eksistert i en eller annen variasjon i svært lang tid. Romerne samlet seg rundt sine faner. I middelalderen dukket en rekke flagg opp i Danmark, Østerrike, Skottland og Latvia. Det var verdens mest naturlige ting, før det fikk en litt ubehagelig konnotasjon. Det gjelder imidlertid ikke alle flagg, kanskje aller minst Norges.

 

Det norske flagget i kontekst

Flaggets rolle har variert stort de siste hundre år. Etter Versaillesfreden etter første verdenskrig kom mange land til. For dem var flagget et symbol på en ny hverdag. Det frie Polen, Tsjekkoslovakia, Jugoslavia og Ungarn kunne nå feires. Imidlertid var dette en tid der nasjonal selvforherligelse var populært. De som brukte flagget var de som styrte landet sitt som et, i beste fall, begrenset demokrati. Flagg ble ofte ensbetydende med sterke ledere.

Dette stigmaet fortsatte etter andre verdenskrig. Hitler foraktet det tyske schwartz-rot-gold-flagget vi kjenner. For ham var det et symbol på liberale verdier han avskydde. Likevel ser mange tyskere fortsatt på bruk av flagget som symbol på farlig nasjonalisme. Først i senere tid er det brukt utenfor idrettsarrangementer. I mange land har høyreekstreme krefter brukt flagget for egen vinning, ofte uten stor motstand. Dette gjelder spesielt land som var på feil side under andre verdenskrig.

I denne sammenhengen spiller det norske flagget en helt spesiell rolle. Det er blitt kuppet, ikke av nynazister eller andre høyreekstreme, men av barn. Alle barn, med alle religioner, hudfarger, synspunkter og foreldre, vaier med flagget.

 

Det norske flagget og dets rolle

Samlerhuset det norske flagget på postkort
Dette postkortet ble et symbol på skandinavismen med sine felles flagg som viktige symbol på samhold.

Akkurat som i mange andre tilfeller, er norsk nasjonalisme og Norges flagg nært knyttet sammen. Der slutter likheten i mange tilfeller. Nasjonalismen kom til Norge i den tidlige fasen, der den var assosiert med liberale verdier.  Nasjonalismen kom nedenfra, ikke ovenfra, den var inkluderende, ikke ekskluderende og den var opptatt av politiske rettigheter, ikke kulturelle særtrekk. En annen av grunnene var at flagget aldri ble brukt i krig. Norge var ikke i krig mellom flagget kom i 1821 til vi ble invadert i 1940.

Flagget var symbol på det frie Norge, ikke lenger et lydrike under Danmark. Det var det liberale Norge i kontrast med det konservative Sverige. Fargene var rødt, hvitt og blått, akkurat som de liberale landene på tiden, USA og Frankrike. Under unionstiden ble den symbol på selvstendighet fra Sverige. Kampen for først det likestilte, og så det rene norske flagget var en dårlig skjult kamp for frihet. Under andre verdenskrig var flagget et symbol på motstandskamp og på kongefamilien. Nå er den et symbol på de sunne verdiene som knytter Norge sammen.

Samtidig er ikke flagget bare et symbol på Norges særeghenhet. Den like stilen Norge har med de andre landene i Norden sier mye om et felles samhold. Og det begrenser seg ikke til de selvstendige landene. Borholm, Skåne, Færøyene og Gotland har samme flagg. Selv de skotske øyene  Shetland og Orknøyene deler denne utformingen.

Norges flagg er derfor et symbol på alle ting vi bør være stolte av: Samhold, frihet, brorskap, fred – og ikke minst – pølser og is.