, 22. mai 2019

Bør kallenavn gjeninnføres på konger?

Hvilket kallenavn ville ha gjort seg på Oscar I?
Burde Oscar I bli kalt «Silde-Oscar» for å gjøre det enklere for folk å huske ham?

Vikingene var flinke på kallenavn. Der fikk man gjennomgå for tannhygiene (Blåtann), kroppsfasong («Digre»), påkledning («Gråfell») og mye annet. Hadde det vært en idé å gjeninnføre kallenavn for å ha bedre oversikt over kongene deretter?

Hvem var Frederik IV? Hvordan vil du beskrive Christian VI? Nevn noe interessant om kong Hans. De færreste kan komme spesielt pent unna. Her kunne nok en rekke kallenavn a la Hårfagre, Hardråde og «gode» ha gjort susen.

 

Kallenavn som reflekterer kongen

Nå er det vanskelig å sette kallenavn på konger før de er borte – skjønt Harald den vittige ikke bommer helt. Når man har et par tiår på seg, bør det være en smal sak. Gode kallenavn bør reflektere hvordan kongene var, ikke hvordan de ønsket å være.

Men hvorfor er dette viktig? Vel, om man kan sin Goethe: «Den som ikke kan føre sitt regnskap over 3000 år, lever bare fra hånd til munn». Selv om dette er litt i lengste laget, bør tusen år med kongehistorie være et godt utgangspunkt. Og da vil gode økenavn være et fint utgangspunkt for de av oss som ikke er spesielt interesserte.

Les mer kom kongene våre her!

 

Mer enn konger og kriger

Historien er mye mer enn konger og kriger. Derfor bør kallenavn også reflektere dette. Vi begrenser oss også til kongene fra Christian I og fram til og med Haakon VII. Vær så god:

 

Lydrike

Christian I Christian Kompromiss Christian I var i teorien sterk, med store landområder og selvstendig handel, men i praksis var han styrt av kompromisser og hadde liten egentlig makt.

 

Hans Mynt-Hans Hans kranglet med Sverige, men det gjorde alle danske konger. Han var imidlertid den første som fikk preget mynter i Norge på lang tid.

 

Christian II Christian Svenskehater Christian II foraktet all form for adel, og da han bekjempet Sverige og inntok Stockholm, så han bort fra amnestien han hadde lovet. Under festligheter til hans ære fengslet han geistlige og adelsfolk og drepte nitti av dem i «Stockholms blodbad». Christian var aldri kjent for å være spesielt mild.

 

Frederik I Frederik den slu Sterkt undervurdert konge som lurte folk opp i stry.

 

Christian III Christian Protestanten Christian innførte protestantisme i Norge til store protester fra Norge. Nordmenn liker ikke forandring, og det hjalp ikke at det var han som gjorde Norge til et lydrike.

 

Frederik II Frederik Krigsglade Frederik II var glad i krig, og brukte mange penger på det. Han lyktes i liten grad, og først da han fikk en brukbar minister til å ta seg av finansene, gikk det bra i Norge.

 

Christian IV Christian Kvart Hvorfor bytte ut noe som fungerer? Christian Kvart var han som likte Norge og knapt kunne vinne en krig mot seg selv. Dette er godt innarbeidet.

 

 

Enevelde

Frederik III innførte eneveldet. For nordmenn betydde det at statsansatte tok inn skatt i stedet for grådige adelsmenn. Samtidig var kongene sjelden innom Norge. Likevel har vi funnet kallenavn vi kan knytte oss til.

Frederik IIIs 2 mark
Dette bildet er faktisk forskjønnende hva gjelder Frederik IIIs hakeparti.
Frederik III Frederik med haken Frederik innførte eneveldet, brøt opp adelens makt og kjempet for et styrket borgerskap. Men han hadde også et underbitt og en hake som minnet mer om en gravemaskin enn et menneske.

 

Christian V Christian den klønete I hans tide ble Christian Vs lov innført. I motsetning til Magnus Lagabøte var det lite takket være kongen, som drakk og festet og døde under jakt, da en hjort stanget ham.

 

Frederik IV Frederik den flinke Frederik IV var dansknorsk konge på godt og vondt. Han var hardtarbeidende og kjempet for reformer for sitt folk, men samtidig fikk han til lite og festet litt for mye.

 

Christian VI Christian den kjedelige Christian VI var pietistisk, og forbød teater og underholdning. Det het at man på hans slott kjedet seg og ba til Gud.

 

Frederik V Feste-Frederik I motsetning til Carl XV under, ar Frederik V langt over det forsvarlige glad i alkohol og fest. Siden Frederik var folkelig og populær, var hans dødsfall i en alder av 42 grunn til at folket sørget.

 

Christian VII Christian den gale Christian VII hadde mentale problemer, og det er foreslått han var schizofren. Han skapte mye bråk i Danmark, men Norge ignorerte han stort sett.

 

Frederik VI Frederik Frigjøreren Frederik VI gjorde fint lite i Norge, men i Danmark avskaffet han stavnsbåndene som gjorde at bønder måtte bli der de bodde. Disse båndene hadde aldri fått fotfeste i Norge.

Unionstiden

Carl XIII Karl den gamle Han var svært redusert mentalt i sin regjeringstid i Norge (muligens dement), og han skal ha sovnet under regjeringsfohandlinger og i Statsråd. Han gjorde svært lite annet enn å være gammel.

 

Karl Johan Karl Johan Han er så etablert at kallenavn er unødvendig

 

Oscar I Silde-Oscar Det var under ham at vi fikk eget flagg – med den berømte «sildesalaten», og St. Olavs Orden, Norges første orden.

 

Carl XV Carl med seidelen Carl XV var folkelig og glad i å feste. Mesteparten av hans politikk, som et sterkere Skandinavia og fjerningen av Stattholderembetet, ble ikke noe av.

 

Oscar II Hermelins-Oscar Oscar II var konge under den mest urolige perioden, og har sterkt ufortjent blitt kalt Norges dårligste konge. Imidlertid var han veldig opptatt av å gjenopprette avstanden mellom konge og folk etter at Carl XV var svært folkelig.

 

Selvstendig tid

Haakon VII Haakon Allkonge Haakon VII sa at han også var kommunistenes konge. Han forlangte dessuten å bli valgt, så det var ingen tvil om at han var alles konge, ikke bare de høyt på strå. I og med Haakon VII begynte folkekonge-prosjektet.