, 4. februar 2022

År null og tidsregningen vår

Samlerhuset Jesus ble født i år en før han ble født

Når var år null? Når begynte vår tidsregning? Hva er bakgrunnen? Her tar vi en rask titt på fenomenet.

I historiesammenheng finnes ikke år null. Grunnen til det er naturlig – det tar ikke et helt år å bli født. Men hvordan begynte alt med tidsregning, og hva gjorde man før?

 

År null og Jesus

Samlerhuset Dionysius Exiguus startet problemet med Jesu fødselEn etablert misforståelse er at vår tidsregning begynner med Jesu fødsel. Det er i seg selv ikke helt feil. Vår tisregning begynner med da den skytiske munken Dionysios Exegiuus mente at Jesus ble født. Selv om han brukte mye tid på å tenke og lese, var han ikke en etablert historiker. Hans antakelser var sannsynligvis unøyaktige.

Det at vi ikke har et år null betyr at Jesus var null år gammel i år ett, to år i år tre, 10 år i år elleve og så videre. Kanskje vi burde ha hatt et nullte år for å gjøre det hele renere. Samtidig ville det vært mer naturlig å snakke om at vi er i det første året av et nytt årtusen. Det nullte året høres ikke spesielt fornuftig ut.

Tilbake til Jesus: Når ble han født? Vel, vi vet at kong Herodes var konge. Problemet er at det er mange kong Herodes. Herodes den store døde i år 4 f.Kr., mens Herodes Antipas tok over. Vi vet også at Quirinius var guvernør, noe som gjør at det var tidligst år 6. Så vi plasserer fødselen mellom 4 f.Kr. og 6 e.Kr. Sannsynligvis.

 

Andre tidsregninger

Men hvordan regnet man år under romerne og grekerne? Som vanlig er dette komplisert.

Romerne hadde akkurat samme system som vi har. De definerte året vi kalle 753 f.Kr. som år 1. Det var da Roma ble grunnlagt, eller på latin Ad Urbe Condita (AUC). Heller ikke her var det år null. Likevel var ikke romerne så opptatt av å telle år med mindre man var historiker. Det var vanligere for romerne å snakke om år med tanke på hvem som var konsul. Konsul var det høyeste embetet, og man kunne ikke være konsul to år på rad. AUC-tellingen ble ikke glemt heller. Da det var tusen år siden Roma ble grunnlagt, feiret keiser Filip I araberen med store fester og jubileumsmynter.

Grekerne hadde et annet system. Siden de var mange forskjellige bystater ofte i krig med hverandre, fant de en ting alle hadde til felles – olympiske leker. Man regnet derfor olympiader, altså tiden mellom olympiske leker, Den første olympiaden var dermed mellom de første olympiske leker i år 776 f.Kr. og det neste i år 772 f.Kr.