, 6. januar 2017

2-øre 1968 – Norges mest omtalte mynt?

2-øre 1968 er kanskje Norges mest omtalte mynt. Prisen er høy og interessen i samlemarkedet stor, men hva gjorde 2-øren fra 1968 så kostbar og populær?

Norges Bank gir ut all norsk mynt i Norge. I 1968 vurderte de det dithen at det ikke var behov for flere 2-ører i sirkulasjon. Men ettersom man ønsket et komplett årssett, med alle myntvalører, lot Norges Bank det prege totalt 3.467 stykker av 2-øren, nettopp for å fylle disse årssettene. Dette ble da det laveste opplaget på norsk mynt siden 1865, og toøren fikk stor interesse og oppnådde raskt en høy pris på annehåndsmarkedet.

2-øre 1968

 

 

 

 

 

 

 

 

2-øre 1968 verdt 500 kroner!

«2-øre 1968 verdt 500 kroner!» var blant tekstene da den lille 2-øren fra 1968 fikk førstesideoppslaget i VG og andre riksdekkende aviser flere ganger i løpet av 1968 og 1969.

Mynten som skapte interesse for myntsamling i Norge

Hele Norge lette gjennom syltetøyglass og lommebøker for å finne den sjeldne mynten, 2-øren fra 1968. De færreste hadde fått med seg at den kun ble utgitt i årssett 1968 fra Norges Bank. Det var nettopp denne mynten som skapte stor og allmenn myntinteresse i Norge – og for titusenvis av norske samlere er dette fortsatt den uoppnåelige mynten. Årssettet fra 1968 har i dag en høy pris, og koster gjerne rundt 30.000 kroner å anskaffe seg.