, 10. mai 2017

Norges desidert sjeldneste krone-mynt – 20 kr 1883 i gull

Norges desidert sjeldneste mynt etter innføring av kroner og øre er ikke den legendariske 2-øringen fra 1968 som man skulle tro. Nei, med sine 3.467 eksemplarer er den nesten som en ordinær mynt å regne i forhold til 20-krone 1883, Kong Oscar II-mynten i gull. Du kan samle norske mynter gjennom hele livet og aldri noensinne komme nær en 20 kr 1883. Det anslås at det ikke finnes mer enn om lag 50 av denne mynten på det private markedet, og det inkluderer alle mynter i verden.

Kong Oscar IIs gullmynt fra 1883 - Norges sjeldneste 20 kronermyntDet ekstremt lave antallet av 1883-mynten har ført til at det i dag er stor etterspørsel etter denne årgangen blant samlere. Og som vi så ofte ser, så påvirker det lave opplaget etterspørselen etter objektet, som i tillegg til å være vanskelig å oppdrive, dessverre også er relativt kostbart.

I sin tid ble 20 krone-mynten fra 1883 slått i anselige 35.900 mynter. Det er ikke et høyt antall for å være en gullmynt i gullstandard-tiden, da både stater, banker, handelsfolk og rikfolk for øvrig gjerne oppbevarte formuen sin i form av gullmynter. Mange gullmynter ble slått i hundretusener og endatil millioner av eksemplarer. Men 35.900 mynter burde uansett vært et såpass høyt tall at enhver som samlet norske gullmynter kunne skaffe seg et eksemplar til en overkommelig pris.

Kun 50 mynter – hvorfor er mynten så sjelden?

Ingen kan si eksakt hvorfor mynten er så sjelden. Det er flere teorier. Muligens er en stor del av myntene smeltet ned for sin gullverdi på et tidspunkt, i regi av Norges Bank eller en annen nasjonalbank som har hatt myntene i sin beholdning. Det finnes dessverre ikke kjente opplysninger i ettertiden om hvilke valører og årstall som har blitt smeltet ned av de ulike nasjonalbankene, så man kan ikke fastslå det med sikkerhet.

En annen mulighet er at det fortsatt er et visst antall bevart av nettopp denne årgangen i Norges Banks gullbeholdning. Norges Bank smeltet og kvittet seg i sin tid med mesteparten av gullbeholdningen, men har fortsatt igjen noen få tonn i form av barrer og mynter. Det er ikke kjent hvor mange mynter fra 1883 som er i denne beholdningen.

De myntene Norges Bank har beholdt utgjør en del av gullmyntene som var med på den legendariske gulltransporten fra 9 april 1940, eller fra de to forutgående transportene i 1939. Norges Bank vurderte i sin tid også å kvitte seg med disse myntene, men etter anmodning fra Riksantikvaren beholdt man dem. I dag ansees det som usannsynlig at gullbeholdningen til Norges Bank noen gang kommer ut på det private markedet.

Stor interesse for 20 kroner-gullmynten fra 1883

Hver gang en av de om lag femti kjente eksemplarene av mynten kommer  opp for salg, er det stor interesse. Samlerhuset hadde nylig et fantastisk eksemplar for salg. Vi avholdt auksjon blant interesserte samlere. Tre samlere var med i den siste intense budgivningen.

Mynten finnes i litt ulike kvaliteter og har man tålmodighet, en porsjon flaks og en god del penger, kan man skaffe seg den. Men dette er ikke en mynt man bare ringer til sin mynthandler og ber om tilbud på. Mange av de kjente myntene sitter vel forvart i ekstraordinære myntsamlinger, og er ikke til salgs – i hvert fall ikke med det første. Det er bare en og annen gang mynten kommer opp for salg. Samlerhuset som er Norges største mynthandel, har operert i over 20 år og vi har kun solgt 8 slike mynter gjennom alle disse årene.

20 kroner 1883 fra Kong Oscar II

 

Myntgravør Lea Ahlborn – svensken bak en av Norges mest ettertraktede mynter

De norske gullmyntene fra gullstandard-tiden er et høydepunkt i norsk myntkunst. I tiden da mynten skulle utformes og preges, manglet Den Kongelige Mynt på Kongsberg kompetanse og kapasitet, og måtte ty til svensk assistanse. Det var den anerkjente myntgravør og stempelskjæreren Lea Ahlborn (1826-97) som fikk æren av å skjære ut stempelet til det som senere skulle vise seg å bli en av Nordens store myntklassikere. De første skissene til 20-kronemynten ble imidlertid utformet av den sen-klassisistiske norske billedhuggeren Julius Middelthun (1820-96).

Kong Oscar II – den majestetiske myntens majestet

Kong Oscar II (1827-1907) var sønn av Kong Oscar I. 30 år gammel giftet Kong Oscar II seg med Sophie av hertugdømmet Nassau (en av de små tyske medlemsstatene i det tyske forbund på 1800-tallet). Oscar var en mann med svært god utdannelse, og var også viden kjent for sine kunstneriske evner. Han var nemlig kjent som både forfatter og lyriker, og hadde en rekke bokutgivelser på merittlisten, utgitt under navnet Oscar Fredrik.

Til tross for herredømmet over den svensk-norske unionen, var Kong Oscar II en konge vi har grunn til å minnes med takknemlighet. Kongen var forsonlig innstilt, og selv om han nok motvillig ga slipp på sin kongemakt over Norge, bidro han allikevel i stor grad til at overgangen til norsk uavhengighet foregikk i fredelige former. På 1883-mynten er han broderfolkets enestående majestet.

Et meget sjeldent stykke norsk historie – skifter hånd og lever videre

Mynten som Samlerhuset hadde for salg våren 2017, ble solgt av en ung person som siden barns ben og i et par årtier skal ha drevet systematisk samling sammen med sin bestefar. Den nye eieren av klenodiet, er en ivrig norsk samler. Hun har nok endelig fått sitt livs store skatt i hus. Og slik endte historien om dette eksemplaret av Norges skjeldneste 20-kroner mynt i gull fra 1883 – i allefall for denne gang.

Var dette interessant lesning? Kanskje noen du kjenner finner interesse i å lese om dette? Del da vel!